Organisation

Vårthuvudkontor ligger i Chung-Li City, Taiwan, där vi har kompletta funktioner såsom Forskning & Utveckling, Verksamhet, Finans & Administration och Personalavdelning etc. Om du letar efter professionellt anpassade lödda plattvärmeväxlares leverantörer, vänligen kontakta våra  säljare.

KaorisPHE Lednings team benämns nedan:

Ordförande

Hans Han
Phone: +886-3-4626958
Chung-Li, Taiwan

Administrativ Chef.

Bragg Chung
Phone: +886-3-4626958
Chung-Li, Taiwan
 

Vice Administrativ Chef för PHE Avdelning

Vincent Cheng
Phone: +886-3-4626958
Chung-Li, Taiwan
 

Direktör av PHE Avdelningen

Minnie Chiu
Phone: +886-3-4626958
Chung-Li, Taiwan
 

Försäljning & Marknadsföring av PHE Avdelning

Jeff Liu
Phone: +886-3-4626958
Chung-Li, Taiwan