Ympäristövaikutus

Ympäristön jatkuvuudessa ei ole kyse vain nykyisten varojen säilyttämisestä, vaan että voimme jättää perintöä myös tuleville sukupolville. Sillä, mitä nyt teemme ympäristöjalanjäljen pienentämiseksi, on suuri vaikutus siihen, millaisen maailman jätämme lapsillemme. On meidän kaikkien vastuulla pienentää omaa hiilijalanjälkeä ja ottaa huomioon, mitä energiaa ja materiaaleja käytämme.

Kaorilla me osallistumme tähän kehittämällä vihreän energian teknologioita ja tekemällä niistä tehokkaita. Me uskomme laadukkaiden materiaalien tehokkaaseen käyttöön ja valmistamme laadukkaita tuotteita, jotka kestävät. Suunnittelemme pieniä, mutta tehokkaita lämpöratkaisuja, joihin ei tarvitse paljon materiaaleja, jotka käyttävät vähemmän työnesteitä ja tarvitsevat vähemmän energiaa toimiakseen. Näin saamme pienennettyä hiilijalanjälkeä perinteisiin kuori- ja putkilämmönvaihtimiin.

Tukeakseen ympäristön jatkuvuutta, Kaori on kehittänyt yrityskulttuurin energian tietoisesta käytöstä. Sen lisäksi, että valmistamme laadukkaita lämpöratkaisuja, rohkaisemme myös kaikkia työntekijöitämme huomioimaan oman energian kulutuksensa sekä paikalliset että globaalit ympäristöasiat. Yhdessä, käsi-kädessä työskennellen, tulemme energiatehokkaammiksi suojellen ympäristöä.