Filosofia

Arvot

Innovaatio, Laatu, Vastuu, Kunnia

Laadun merkkipaalu 2000-luvulla

Kaori Heat Treatment Co. Ltd. toteuttaa uusia suunnittelukonsepteja ja käyttää tietotaitoaan valmistaakseen parhaita Kaori-tuotteita. Vuosien aikana, Kaori on luonut vakaan perustan toiminnalleen, mikä perustuu sen kokemukseen ja sen valmiuteen kohdata uusia haasteita käyttäen hyväkseen asiantuntijuuttaan ja luovaa ajattelua uudella aikakaudella.

Visio

Tulla johtavaksi Lämpö- ja Vetyteknologiayritykseksi.

Tavoite

Kaori on omistautunut ratkaisemaan ongelmia lämpöteknologiassa ja parantamaan suorituskykyä lämpölaitteissa. Periaatteensa mukaisesti, “Ympäristöystävällisesti ja Energiaa säästäen”, Kaori työskentelee vihreän energian puolesta luoden energian hyödyntämisen uutta aikakautta.

Strategia

  • Kasvattaakseen Kaorin tunnettavuutta maailmassa, luo se luotettavia tuotteita vastuullisella valmistuksella. Kaorin levylämmönvaihtimien läsnäolo leviää kansainvälisillä markkinoilla ympäri maailman.
  • Omistautuneisuus tuotekehitykselle ja tutkimukselle. Sitoutuneisuus ympäristöystävällisiin ja energiaa säästäviin ratkaisuihin luo tehokkaita lämpöratkaisutuotteita ja samalla yritys osallistuu planeetan energian säästämiseen.
  • Tarjota tuote/palvelu ajoissa ja valmiina. Kaori hyödyntää asiakkaan tarpeita ja mielipiteitä kehittääkseen omia toimintatapojaan.
  • Saavuttaa yrityksen taloudellinen tavoite ja jakaa voittoja sijoittajiensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa.
  • Henkilöstön arvostaminen on yrityksen yksi tärkeimmistä voimavaroista. Kaori tarjoaa työntekijöilleen koulutusta ja harjoitusta, sekä harmonisen ja turvallisen työskentely-ympäristön auttaakseen yksilöitä suoriutumaan tavoitteistaan ja inspiroidakseen heitä optimaaliseen tuotantokapasiteettiin.