Jäähdyttimet

Suositeltu malli

Jäähdyttimet toimivat höyrypaineella tai jäähdytysnestesyklin imeytymisellä poistaakseen lämpöä nesteestä. Kaori tarjoaa tehokkaita haihduttimia ja lauhduttimia eri jäähdytysnesteiden kanssa toimivana. Meidän levylämmönvaihtimia voi käyttää myös ekonomaisarina, öljyjäähdyttimenä, alijäähdyttimenä, välijäähdyttimenä tai hukkalämmön talteenottoon.