ORC – voimalaitos

Suositeltu malli

ORC-voimalaitosta käytetään teollisuudessa hukkalämmön talteenottoon tai geotermisen lämmön höyrytykseen ja lauhtumiseen orgaaniseksi nesteeksi (jäähdytysaine) lämmönvaihtimessa. Kuuma ja korkeapaineinen neste siirtyy sitten laajentajaan ja saa generaattorit luomaan virtaa. Laajentajasta lähtiessään, työnesteen on siirryttävä toiseen lämmönvaihtimeen jäähdyttääkseen vesi nesteeksi ennen kuin se voi jatkaa kiertoa. Molemmissa prosesseissa juotettu levylämmönvaihtimen tehokkuus vaikuttaa heti ORC-voimalaitoksen suorituskykyyn. Kaorin K-Sarjan perusmallin levylämmönvaihtimet ja suuren virtauksen Z-Sarjan levylämmönvaihtimet ovat kustannustehokkaita ja tehokkaita ratkaisuja ORC-järjestelmiin. Lisäksi Kaorin I-Sarjan levylämmönvaihtimet käsittelevät turvallisesti tilanteita missä termisiä tai paineshokkeja tapahtuu.