Voimalatokset

Suositeltu malli

Lämpösähköinen generaattori keittää veden ja käyttää höyryn turbiinien liikutukseen, mikä tuottaa sähköä. Kun höyry liikkuu pois turbiineista, se lauhtuu takaisin vedeksi, jotta se voidaan käyttää uudestaan. Voimalaitoksen jäähdytysvaatimukset riippuvat lämpötehokkuudesta ja veden jäähdytyksestä, mitkä voidaan saavuttaa kahdella tavalla. Jos voimalaitos on sijoitettu laajan vesilähteen lähelle, se voi helposti käyttää paljon vettä lauhduttimen läpi, ennen veden palauttamista lähteeseen. Jos laajaa vesilähdettä ei ole saatavilla, haihduttavaa jäähdytystornia käytetään vaikka osa vedestä menetetään. Turbiinin virrantuoton osien, sisäisen työskentelynesteen, vaihteistoöljyn tai jäähdytysveden lämpötila turbiinissa nousee asteittain. Jos turbiinin työskentelyneste on liian korkea, se voi aiheuttaa mekaanisia vahinkoja laitteistolle ja tämän vuoksi suosittelemme käyttämään luotettavaa Kaori levylämmönvaihdinta voimalaitoksesi tarpeisiin.