Invloed op het milieu

Ecologische duurzaamheid heeft niet alleen te maken met het behoud van onze hulpbronnen, maar ook met het idee om voor de toekomstige generaties duurzame oplossingen achter te laten. Wat we nu doen omwille van onze ecologische voetafdruk, zal een directe impact hebben op de wereld die we achterlaten voor onze kinderen.

We hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om onze ecologische voetafdruk zo schoon mogelijk te houden en bewuster te worden van de energie en de grondstoffen die we gebruiken.
 

Kaori levert een significante bijdrage aan onze wereld door gebruik te maken van technologieën die gebaseerd zijn op groene energie en werkt eraan om deze nog efficiënter te maken. We geloven in het efficiënte gebruik van hoogwaardige grondstoffen en het fabriceren van duurzame producten. We ontwerpen relatief kleine maar hoogefficiënte thermische oplossingen die minder grondstoffen nodig hebben om gefabriceerd te worden, minder werkvloeistof verbruiken en in hun werking energiezuinig zijn; dit alles tezamen levert een schonere ecologische voetafdruk dan de oplossingen die geleverd worden door traditionele buiswarmtewisselaars.

Om onze bijdrage te blijven leveren aan ecologische duurzaamheid, heeft Kaori een milieubewuste bedrijfscultuur gecultiveerd. We leveren niet alleen hoogwaardige oplossingen op gebied van warmtetechnologie, maar we moedigen onze werknemers ook aan om bewuster te worden van hun energieverbruik en interesse te tonen voor zaken die te maken hebben met milieuproblematiek op nationaal en internationaal niveau. Door op bewuste wijze samen te werken leren we om efficiënter met energie om te gaan en tegelijkertijd ons milieu te beschermen.