Werking van de BPHE’s

Kaori's hardgesoldeerde plaatwarmtewisselaars (BPHE’s) worden gefabriceerd door een serie dunne, gegolfde roestvrij stalen platen samen te drukken en deze te voorzien van een soldeerlaag van koper of nikkel. Het soldeermateriaal wordt vervolgens in een vacuüm oven gesmolten om de platen af te dichten. De afdichting die tijdens het soldeerproces plaatsvindt, maakt de platen bijzonder duurzaam waardoor Kaori’s BPHE’s geschikt zijn om te werken onder hoge druk en temperatuur.

De ruimtes tussen de platen zijn stroomkanalen waarbij één vloeistof door oneven kanalen stroomt en de andere door even kanalen. De warmteoverdracht vindt plaats over een groot specifiek oppervlak door de platen heen, waardoor Kaori BPHE’s erg efficiënt zijn. Vrijwel al het materiaal wordt gebruikt voor warmteoverdracht waardoor de BPHE’s ook nog erg compact en kostenefficiënt zijn.

De plaatpatronen dienen voor de optimale werking ten aanzien van de door uw bedrijf gewenste toepassing. Speciale aandacht wordt besteed aan de breedte van de chevron hoeken en de hoogte van de welvingen bij de afzonderlijke platen. De plaatpatronen creëren een stroom van hoge turbulentie om eventuele verstoppingen te voorkomen en het warmteoverdrachtsrendement te verhogen. Na decennia van onderzoek en ontwikkeling, beschikt Kaori over geoptimaliseerde plaatpatronen voor specifieke toepassingen en blijft onderzoek doen naar nog meer innovatieve wegen om het rendement nog verder te verhogen en de drukdaling zo laag mogelijk te houden.
 

Het standaard BPHE stroompatroon is een single pass ordening, wat impliceert dat de werkvloeistof in één richting door het compartiment stroomt. Een multi-pass ordening houdt in dat de werkvloeistof van stroompad kan veranderen en wordt soms gebruikt voor lage stroomsnelheden of voor nauwkeurige temperatuurbereiken. Multi-pass ordeningen worden ook gebruikt om bij sommige toepassingen flexibele ontwerpconfiguraties te bieden.
 

http://www.kaori-taiwan.com/photo/gasket-plate/gasket-applications-2.jpg                http://www.kaori-taiwan.com/photo/gasket-plate/gasket-applications-3.jpg
 

Omdat vele factoren een rol spelen bij de aanschaf van een nieuwe BPHE met oog op een optimaal ontwerp en de bijbehorende toepassing, kunt u contact opnemen met een Kaori vertegenwoordiger die u assisteert bij de selectie van de best passende oplossing voor warmteoverdracht.