FAQ

 • Hoe is de werking van de hardgesoldeerde plaatwarmtewisselaar?

  Kaori's hardgesoldeerde plaatwarmtewisselaars zijn vervaardigd van samengevoegde roestvrij stalen platen van het merk Chevron en zijn voorzien van gescheiden tegenstroomse kanalen tussen de platen. Elke extra plaat is verbonden in tegengestelde richting ten opzichte van de vorige zodat de ribbels van het visgraatmotief elkaar kruisen op aangrenzende platen binnen het zo ontstane rooster op de contactpunten. De roosterstructuur creëert een hevige turbulentie in de kanalen, hetgeen de warmteoverdracht bevordert.

 • Waarvoor worden de plaatwarmtewisselaars gebruikt?

  A:  Kaori's plaatwarmtewisselaars worden gebruikt met allerlei vloeistoffen, namelijk:

  • Alle soorten koelmiddelen (ammoniak vereist met nikkel gesoldeerde warmtewisselaars)
  • Organische oplosmiddelen
  • Olie
  • Overige oplossingen (glycol mengsels, calciumchloride oplossing, alcoholen, etc.)

  Kaori’s Plaatwarmtewisselaars vormen een integraal onderdeel van bijvoorbeeld:

  • Warmtepompen
  • Luchtdrogers
  • Industriële chillers: plastic machines, lasmachines, hydraulische oliepersen en compressor oliekoelers.
  • Waterkoelers; drinkwater of bewerkt water voor diverse industrieën.
  • Constante temperatuur handhaving voor opslagtanks.
  • Warmteterugwinning waaronder warmterecycling uit hete stoom.
  • Binnenverwarming waaronder vloerverwarming.

  Koelmiddel toepassingen, waarbij de plaatwarmtewisselaars fungeren als:

  • Verdampers
  • Condensoren
  • Oververhitters voor gassen
  • Desuperheaters voor gassen
  • Onderkoelers voor condensaten
  • Economisers
  • Intercoolers
  • Oliekoelers
 • Wat zijn de voordelen van Kaori’s plaatwarmtewisselaars tegenover andere types warmtewisselaars?

  In vergelijking tot traditionele buis- en pakkingswarmtewisselaars, biedt Kaori’s plaatwarmtewisselaar vele grote voordelen, waaronder:

  • Een hogere warmteoverdracht
  • Een hogere werkdruk
  • Een hogere thermische weerstand en een hogere werktemperatuur
  • Compacter qua formaat en lichtgewicht
  • Lagere opstart- en gebruikskosten bij hetzelfde rendement
  • Een hoge corrosiebestendigheid
  • Geen lekkages
  • Eenvoudige installatie en vervanging
  • Een hoge duurzaamheid.
 • Welke internationale certificeringen heeft Kaori verworven voor de hardgesoldeerde plaatwarmtewisselaar?

  Our Brazed Plate Heat Exchanger Division has been holds 13 patents from Taiwan, China, Japan, Korea, and United States.
  Onze plaatwarmtewisselaar afdeling beschikt over 13 patenten afkomstig uit Taiwan, China, Japan, Korea en de Verenigde Staten.

  • Certificering door McDonnell Douglas Aircraft Co., U.S.A
  • JIS Marking Approval.
  • Certificaat van Kwalificatie voor UL
  • Certificaat van Kwalificatie voor ISO 9001 : 2000.
  • Certificaat van Kwalificatie voor CE.
  • ROHS Testrapport
  • Russische Certificering
  • Rusland Gosrt-R 
 • Met welke eventuele risico’s moet de klant rekening houden bij gebruik van de plaatwarmtewisselaars?

  Explosieve, ontvlambare, giftige, corrosieve en gevaarlijke vloeistoffen kunnen niet worden gebruikt in de plaatwarmtewisselaar (bijv. salpeterzuur, zwavelzuur, etc.).
       

  We raden schoon water aan bij het gebruik van de plaatwarmtewisselaars. Als water van onbekende kwaliteit wordt gebruikt, dienen een filter en zeef te worden geplaatst bij de waterinlaat van de plaatwarmtewisselaar om verontreinigingen en eventuele grotere deeltjes uit te filteren. In de meeste gevallen volstaat een filter met een maaswijdte van ca. 20. Indien ongefilterd water met gruis wordt toegelaten om door de warmtewisselaar te stromen, kunnen deze deeltjes de waterstroom belemmeren. In de praktijk komt het geregeld voor dat water bevriest in de warmtewisselaar waardoor de gehele eenheid ophoudt te functioneren.

  Chlorinated water, swimming pool water, or sea water etc. are suitable for Brazed Plate Heat Exchanger but require special corrosion resistant materials.  Please inform your sales representative if you have a need for chlorinated or sea water applications.
  Water met kleine hoeveelheden chloor, zoals zwembadwater of zeewater etc. kunnen wel bij de plaatwarmtewisselaar worden gebruikt maar vereisen speciale corrosiebestendige materialen. Neemt u contact op met de afdeling Sales indien u van plan bent onze plaatwarmtewisselaars te gebruiken voor zwembad- of zeewater.

  When Brazed Plate Heat Exchanger works as a condenser, the single-phased (gas) refrigerant should enter the condenser at top left connector and the single-phased (liquid) refrigerant leave the condenser from the bottom left connector. The water should enter the condenser at bottom right and leave the condenser from top right. In water and both of the fluids are in counter flow direction.  Please see Installation Guide for more information.
  Als de plaatwarmtewisselaar fungeert als condensor, dient het eenfasige gaskoelmiddel de condensor binnen te stromen bij de bovenste linkeraansluiting en het eenfasige vloeibare koelmiddel de condensor te verlaten bij de onderste linkeraansluiting. Het water dient de condensor onderaan rechts binnen te stromen en de condensor van rechtsboven te verlaten. Water en koelmiddel dienen tegenstrooms te zijn. Meer informatie hierover vindt u in de bijbehorende installatiehandleiding.
   

  Please see Installation Guide for more information.

 • Hoeveel maanden garantie hebben Kaori’s hardgesoldeerde plaatwarmtewisselaars?

  Kaori vervangt uw plaatwarmtewisselaar kosteloos indien de defecten binnen de garantieperiode zijn veroorzaakt door het fabricagemateriaal of door een foutieve afwerking door Kaori’s medewerkers.
  De garantieperiode is 12 maanden na levering, of anderzijds, vastgelegd in het contract met de inkoper.

  Uitzonderingen zijn: 

  1. Het mankement of de storing bij de plaatwarmtewisselaar is veroorzaakt door onjuist of nalatig gebruik. 
  2. Storing door toevallige bevriezing of natuurrampen zoals bij overstromingen of brand.
  3. Schade veroorzaakt door onjuiste of foute installatie of als het product wordt blootgesteld aan corrosieve stoffen die de structuur hebben aangetast.