Toepassingen voor elektriciteitscentrales

Aanbevolen model

Thermo-elektrische energiecentrales maken gebruik van stoomturbines om energie op te wekken. Terwijl de stoom door de turbine gaat, wordt het gehercondenseerd naar water voor hergebruik of wederopname door de bron. De koelingsvereisten van een energiecentrale worden bepaald door thermische efficiëntie en het koelen van water kan op twee manieren plaatsvinden. Als de energiecentrale zich dichtbij een grote waterbron bevindt, kunnen grote hoeveelheden water op eenvoudige wijze door single pass condensoren verwerkt worden voordat het in iets warmere vorm terugkeert naar de bron. Als de grote waterbron niet voorhanden is, wordt een koelverdampertoren gebruikt waarbij een deel van het water verloren gaat en moet worden aangevuld. De onderdelen van een stoomturbine, de interne werkvloeistof, de smeerolie of het koelwater binnen in de turbine zullen alle geleidelijk in temperatuur toenemen. Als de temperatuur van de werkvloeistof in de turbine te hoog is, kan het mechanische schade toebrengen aan de apparatuur. Om deze reden kunnen we een degelijke Koari BPHE van hoog rendement aanbevelen om in de koelingsbehoeften van uw centrale te voorzien.