Dubbel Vägg - D serien

D serien - Dubbel Vägg lödda plattvärmeväxlare
  • Dimension

    • Enhet: mm
    • Enhet: inches
  • Anslutning

D030

Dubbel Vägg lödda plattvärmeväxlare

För förebyggande av blandning av två olika typer av vätskor på grund av inre läckage, utformade KAORI specifikt D serie lösningen med dubbel staplade plattor, för att eliminera risken för korskontaminering. Den unika luftspalten skapas mellan de två plattorna. När det interna läckaget inträffar, blir den 2:a plattan skärmen som behövs för att hålla vätskan och flöda på samma kanal genom luftspalten. Samtidigt så får ventilationshål utanför plattan vätskan att sippra ut som en indikation på läckage. KAORI D030, speciellt för bostäder och Industrier med hög och strikt säkerhetsstandard; en synlig säkerhetslösning."

Industrier :
Vattenburen värme, Fjärrvärme, Golvvärme, Pannor, Solkraft hem varmvattensystem, Snösmältning, Inhemska och Dricksvatten Värmesystem, Värmepump, Livsmedelsindustri, Läkemedelsindustri, Kylaggregat, Transformator oljekylning, Smörjolje Kylning

Applikationer : VVS, Värmepump, Kylaggregat, Oljekylare, Processkylning, värme

Plattans material : Stainless Steel

Lödmaterial : Koppar

Andra val: