Hydrauliksystem

rekommendation

Kylning spelar en stor roll i hydraulsystemet prestanda och underhåll. Överhettning kan ha negativa effekter på hydrauliska systemkomponenter och resultera i kostsamma driftstopp. Vid höga temperaturer riskerar oljan bli oxiderad och producera frätande syror och slagg som kommer att minska prestanda och snabbt slita ut systemdelar. Kaori K serien lödda plattvärmeväxlare är de mest kompakta högpresterande lösningarna för kylning av vitala hydrauliska komponenter och för att upprätthålla optimala oljetemperaturer för att hålla systemen igång.