ORC - Organisk Rankine Cykel kraftvärmeutrustning

rekommendation

ORC kraftvärme utrustning innebär användningen av industriell spillvärme eller geotermisk värme för att förånga den organiska vätskan (köldmediumet) i värmeväxlaren. Hög-temperatur och högtrycks vätskan flyter sedan till expandern och driver generatorerna för att producera kraft. Efter att ha lämnat expandrarna, måste arbetsvätskan föras in i en annan värmeväxlare för att kyla vattnet till ett flytande tillstånd innan den kan fortsätta cykeln. I både förångning och kondensation processen kommer den lödda plattvärmeväxlarens effektivitet att direkt påverka prestandan av ORC kraftvärmeutrustningen. Kaori standard K serien lödda plattvärmeväxlare och stort flöde Z serien lödda plattvärmeväxlare är kostnadseffektiva och mycket effektiva lösningar för ORC system. Dessutom kommer Kaori I Serien lödda plattvärmeväxlare att säkert hantera situationer där tätt sammanfallande termiska eller tryckstötar förväntas i köldmedie förångaren.