Kraftverkstillämpningar

rekommendation

Värmekraftverk kokar vatten och använder ångdrivna turbiner för kraftproduktion. Efter att ångan rört sig genom turbinerna kondenseras den till vatten så att den kan återanvändas igen eller återlämnas till dess vattenkälla. Kylbehovet av ett kraftverk dikteras av termisk verkningsgrad och vattenkylning kan åstadkommas på två sätt. Om ett kraftverk ligger intill en stor mängd vatten, kan det lätt driva stora mängder vatten genom singel svep kondensorer innan det släpper ut det igen till sin vattentäkt något varmare. Om en stor vattenkälla inte är tillgänglig så används ett avdunstning kylnings torn, även om viss mängd vatten förloras och måste kontinuerligt läggas till. Turbinkraftgenereringsutrustning delar, intern arbetsvätskeolja, växellådsolja eller kylvatten i turbindriften kommer alla gradvis stiga i temperatur. Om arbetsvätskans temperature inom turbinen är för hög, kan det leda till mekaniska skador på elproduktionsanläggningar, och därför vi föreslår att du använder en tillförlitlig högpresterande Kaori lödda plattvärmeväxlare för kraftverkets kylbehov.